Cartellera de Cinemes

Programació Figueres del 22 al 28 de Juny del 2018

Laborables:18.00 - 20.20 - 22.40
Festius :16.00 - 19.00 - 22.00
Laborables:- 22.15 -
Festius :- 22.15
Laborables:18.00 - - 20.00
Festius :16.00 - 18.00 - 20.00
Laborables:18.00 - 20.00 - 22.15
Festius :16.00 - 18:00 - 20.00 - 22.15
Dijous 28 VOSE - 22.15
Laborables:18.00 - 20.10 - 22.20
Festius :16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30
Versió en catalá
Laborables:- 22.00
Festius :19.00 - 22.00
Laborables:19.00 -
Festius :17.00 -
Laborables:18.00 - 20.00 - 22.15
Festius :16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.15
Laborables:18.00 - 20.20 - 22.40
Festius :16.00 - 18.20 - 20.35 - 22.50
Laborables:- 20.00 - 22.15
Festius :- 18.00 - 20.10 - 22.20
Laborables:18.00 -
Festius :16.00 -

Programació Roses del 22 al 28 de Juny del 2018

Laborables:18.25 - 20.35
Festius :16,15 - 18.25 - 20.35
Laborables:18.25 -
Festius :16.15 - 18.25 -
Laborables:- 22.40
Diumenge :- 22.40
TOTS els dies en VOSE
Laborables:- 20.30
Laborables:18.25 - 20.35 - 22.45
Dissabte :16.15 - 18.25 - 20.35
Diumenge :16.15 - 18.25 - 20.35 - 22.45
Laborables:- 18.25
Festius :16.15 - 18.25 -
Laborables:- 20.35 - 22.45
Dissabte :- 20.35
Diumenge :- 20.35 - 22.45
Laborables:18.30 - 21.00
Festius :16.00 - 18.30 - 21.00

Programació Las Vegas del 15 al 21 de Juny del 2018

Laborables:18.00 - 20.00 - 22.00
Festius:16.15 - 18.00 - 20.00 - 22.00
Diumenge:12.00
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:19.15 - 22.00
Festius:16.30 - 19.15 - 22.00
Diumenge:12.00
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:- 20.00 -
Festius:- 20.00 -
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:18.00 - - 22.00
Festius:16.10 - 18.00 - - 22.00
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:- 20.10 -
Festius:- 20.10 -
Dilluns i Dimarts tancat
Sessió infantil
Laborables:16.15 -
Festius:16.15 -
Diumenge:12.00
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:18.00 -
Festius:- 18.00 -
Dilluns i Dimarts tancat