COM_PELICULAS_DEFAULT_PAGE_TITLE

Programació Figueres del 20 al 26 de Juliol del 2018

Laborables:18.00 - 20.15 - 22.30
Festius:16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45
Laborables:18.00 - 20.00 - 22.00
Festius:16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00
Laborables:18.00 -
Festius:16.00 -
Laborables:- 22.00
Festius:- 19.00 - 22.00
Dijous VOSE:- 22.30
Laborables:18.00 - 20.15 - 22.20
Festius:16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30
Laborables:18.00 - 20.15 - 22.30
Festius:16.00 - 18.10 - 20.20 - 22.30
Laborables:18.00 - 20.00 - 22.15
Festius:16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.15
Laborables:18.00 - 20.00 - 22.15
Festius:16.00 - 18.00 - 20.10 - 22.15
Laborables:- 20.10 - 22.30
Festius:- 20.10 - 22.30
Versió en català
Laborables:18.15 -
Festius:16.15 - 18.15 -

Programació Roses del 20 al 26 de Juliol del 2018

Laborables:18.25 -
Dissabte i diumenge:16,15 - 18.25 -
Laborables:- 20.35 - 22.45
Dissabte i diumenge:- 20.35 - 22.45
Laborables:18.25 - 20.35 - 22.45
Dissabte i diumenge:16.15 - 18.25 - 20.35 - 22.45
Laborables:18.25 - 20.35
Dissabte i diumenge:16.15 - 18.25 - 20.35
Laborables:- 22.45
Dissabte i diumenge:- 22.45
Laborables:- 20.35 - 22.45
Festius :- 20.35 - 22.45
Laborables:18.20 -
Festius :16.05 - 18.20 -
Laborables:18.20 - 20.35 - 22.45
Festius :16.05 - 18.20 - 20.35 - 22.45
Dijous VOSE: - 20.35

Programació Las Vegas del 20 al 26 de Juliol del 2018

Laborables:18.15 - 20.30 - 22.45
Dissabte i diumenge:16.00 - 18.15 - 20.30 - 22.45
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:- 22.00
Dissabte i diumenge:- 22.00
Dilluns i Dimarts tancat
Versió en Català
Laborables:18.00 - 20.00 -
Dissabte i diumenge:16.00 - 18.00 - 20.00 -
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:- 20.20 - 22.15
Dissabte i diumenge:- 20.20 - 22.15
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:18.10 -
Dissabte i diumenge:16.00 - 18.10
Dilluns i Dimarts tancat
Laborables:18.00 - 20.00
Dissabte i diumenge:16.15 - 18.00 - 20.00 - 22.00
Dilluns i Dimarts tancat